Více jak 30 let ve světě peněz

Ing. Tomáš Kroupa

S penězi pracuji od ukončení svých studií nepřetržitě. Ve státních organizacích, v soukromých firmách, v bankách, na volné noze. Všude jsem vždy vnímal peníze, jako životodárnou energii. A každá energie umí být dobrým sluhou ale také zlým pánem. Proto považuji za vhodné s penězi zacházet obezřetně a přemýšlet o nich správným způsobem. A jak to máte vy se svým vztahem k penězům, energiím a vůbec k životu?

Moje vize

Mé služby chci poskytovat vždy profesionálně, kvalitně a s maximální přidanou hodnotou. Stojím na straně svých klientů a dělám vždy vše v jejich prospěch. Věřím, že bez kvalitních mezilidských vztahů založených na důvěře nelze dokázat nic, co by stálo za řeč.