INFORMACE O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Beru ochranu vašich soukromých údajů vážně a chci, abyste se při návštěvě všech mých internetových stránek cítili dobře. Ochrana vašeho soukromí při zpracování vašich osobních údajů je pro mě důležitou záležitostí, kterou při svém podnikání beru na zřetel.
Osobní údaje, které jsou získávány během návštěvy těchto webových stránek, zpracovávám v souladu se Zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.

Zároveň se připravuji na splnění všech podmínek Nařízení EU 2016/679 General Data Protection Rules (GDPR), představující právní rámec ochrany osobních údajů platný na celém území EU, který hájí práva jejích občanů proti neoprávněnému zacházení s jejich daty a osobními údaji.

Jsem řádně registrován u Úřadu pro ochranu osobních údajů pod reg. č. 00060626.

Jako majitel a provozovatel těchto stránek Vám na požádání pokud možno obratem a písemně oznámím, zda a jaké osobní údaje mám o vás zaznamenané. I kdyby navzdory mým snahám o správnost a aktuálnost údajů byly zaznamenány nesprávné, přebytečné či neschválené informace o Vás, na požádání je opravím nebo odstraním.
Pokud máte otázky týkající se zpracování vašich osobních údajů, můžete je směřovat na info@kroupatomas.cz, kde vám jsem k dispozici nejen v případě žádosti o informace ohledně Vašich uložených údajů, ale i v případě podnětů nebo stížností.

 • 1
  Získávání a zpracování osobních údajů
  Když navštívíte mé webové stránky nebo stránky mnou vlastněných firem, zaznamenají webové servery standardním způsobem IP adresu, která vám byla přidělená poskytovatelem internetových služeb, webovou stránku, ze které mé stránky navštívíte, webové stránky, které u mě navštívíte, a také datum a délku návštěvy. Osobní údaje se zaznamenají jen tehdy, když mi je poskytnete z vlastní vůle, například v rámci registrace ve webovém formuláři, při objednání e-booků, při přihlášení k odběru článků, zboží, služeb, z anket, vypsání cen nebo při realizaci obchodní smlouvy. S vaším svolením si ukládám a spravuji vaše údaje získané i při osobním kontaktu.
 • 2
  Bezpečnost
  Jako podnikající fyzická osoba Ing. Tomáš Kroupa přijímám technická, organizační a bezpečnostní opatření, abych chránil u mě vedené údaje proti manipulaci, ztrátě, zničení a zásahu nepovolaných osob. Bezpečnostní opatření, která používám k ochraně Vašich údajů společně se svými daty, se s vývojem technologií neustále zlepšují.
 • 3
  Použití a postoupení osobních údajů
  Jako podnikající fyzická osoba ing. Tomáš Kroupa používám vaše osobní údaje na účely technické správy webových stránek, zákaznickou administrativu, na ankety týkající se produktů a na marketingové účely vždy jen v takovém rozsahu, jaký je k tomu potřebný. Postoupení osobních údajů státním zařízením a úřadům následuje jen v rámci závazných právních předpisů. Mí spolupracovníci, agentury a obchodníci jsou z mé strany vázáni diskrétností.
 • 4
  Možnost odhlášení
  Chci Vaše kontaktní údaje použít k tornu, abych vám mohl pomáhat s tím, co považujete za důležité, nabídl inspiraci, vzdělávání a témata k zamyšlení a také abych Vás mohl informovat o mých možnostech, produktech a službách, případně zjistit váš názor na ně. Účast na takovýchto akcích je samozřejmě dobrovolná. Pokud byste s nimi nesouhlasili, můžete mi to kdykoliv oznámit, abych mohli údaje podle toho zablokovat. V případě emailové komunikace se z odběru můžete kdykoliv odhlásit s pomocí odhlašovacího odkazu uvedeného v patičce každého emailu, který ode mne dostanete. Velmi mi záleží na tom, abych komunikoval pouze se zájemci o komunikaci se mnou. Kdo shledá mé informace, produkty a služby pro sebe nepřínosné, nebude nijak přesvědčován a manipulován k účasti na komunikaci se mnou.
 • 5
  Cookies
  Jako podnikající fyzická osoba ing. Tomáš Kroupa používám tzv. cookies k tomu, abych mohl sledovat preference návštěvníků a abych mohl podle toho optimálně vytvářet webové stránky. Cookies jsou malé “soubory”, které se uloží na váš pevný disk. To vede k usnadnění navigace a zajištění vysoké míry uživatelského komfortu webové stránky. Cookies se mohou využívat ke zjištění, zda jste už ze svého počítače navštívili mé stránky. Identifikuje se pouze cookie na vašem počítači. Používání cookies můžete deaktivovat ve vašem internetovém prohlížeči.
 • 6
  Souhlas se zpracováním osobních údajů
  Prohlášení prodávajícího: Já, Ing. Tomáš Kroupa se zavazuji plně respektovat důvěrný charakter Vašich osobních a firemních dat, která jsou zabezpečena proti neautorizovanému přístupu a chráněna proti zneužití. Údaje, které zadáváte v objednávkách e-booků, odběrů článků, zboží a služeb jsou nezbytné pro Vaši identifikaci jako kupujícího. Používám je k realizaci celého obchodu, včetně nezbytných účetních operací, vystavení daňových dokladů, identifikaci Vašich bezhotovostních plateb a pro komunikaci s Vámi. Vaše detailní osobní data i údaje o nákupech jsou ukládána v databázi s přísným zabezpečením proti zneužití a nejsou bez Vašeho vědomí poskytována třetím stranám.
 • 7
  Souhlas registrujícího se návštěvníka webu
  Vyplněním jakéhokoli webového formuláře na stránkách, kterých jsem majitelem, souhlasíte se zařazením všech Vámi vyplněných osobních údajů do databáze mě, jako podnikajícího subjektu - správce údajů: Ing. Tomáš Kroupa, Kozojídky 172, 696 63 Hroznová Lhota / IČ: 16718283. Dále souhlasíte s jejich následným zpracováním prostřednictvím zpracovatele pro marketingové účely a obchodní sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., a to na dobu do odvolání souhlasu. V případě tohoto souhlasu mi dále udělujete souhlas s tím, abych Vám zasílal informace o připravovaných akcích a nabídce svých obchodních partnerů aniž bych jim sděloval údaje a kontaktní informace o Vás.