Ceník PRAVIDELNÝCH služeb internetového marketingu

ceny jsou uvedeny bez DPH

ZÁKLADNÍ SERVIS
180 Kč
Měsíčně
Správa webových stránek
Aktualizace webového software
Objednat
Roční platba - sleva 10% - 1.944,- Kč
KOMPLETNÍ SERVIS
380 Kč
Měsíčně
Plná správa webových stránek
Aktualizace webového software
Až 5 hodin práce na aktualizaci obsahu
Tvorba textů do 3 normostran A4
3 webové fotografie
Objednat
Roční platba - sleva 10% - celkem 4.104,- Kč
INDIVIDUÁLNÍ SERVIS
Měsíčně
Individuálně dohodnutý rozsah prací na webu a jejich cena.
Domluvit se
Sleva za předplacený individuální roční servis je ve výši 10%.

Nejčastěji kladené otázky

Mám internetové stránky, ale už nemám přístup k jejich správě. Jde to řešit?

Pokud si vzpomenete alespoň na jméno společnosti, u které internetové stránky máte zřízeny, lze přístup obnovit. Bude-li potřeba, dá se doména (adresa vašich stránek) použít i u jiného poskytovatele internetových služeb. Je třeba mít zaplacený roční poplatek za držení domény.

Žádné internetové stránky zatím nemám. Co k tomu potřebuji?

Vlastní doména - jedinečná adresa internetových stránek - není sice nezbytná, ale je doporučována. Dále je potřeba mít sjednaný tzv. "hosting" neboli umístění vašich stránek tak, aby byly veřejně dostupné. K provozu internetových stránek je potřeba příslušný software. Nabídka webového software je opravdu bohatá a orientují se v ní spíše specialisté. Svým klientům doporučuji řešení s ohledem na jejich plány a potřeby a vše výše popsané jim zařizuji.

Co když už mám zakoupený webový software, dá se použít?

Záleží na tom, o jaký sofware se jedná, k čemu je určen, jaké má vlastnosti s ohledem na vaše potřeby. Povede-li to k vašim marketingovým a prezentačním cílům, můžeme zakoupený software využít.